• contact@jvsnet.com.mk
  • тел:02 3079556 факс:02 5511479

Наши Услуги

Компјутерски системи и хардвер

Сервисирање и одржување на компјутерски системи, сервери, Лаптопи ...

Компјутерски мрежи

Проектирање и инсталирање на компјутерски мрежи

Хостинг

Хостирање

Телефонски мрежи

Проектирање и инсталирање на Телефонски мрежи

Портфолио

Добавувачи (BRAND)

Преку социјалните мрежи сме достапни