• contact@jvsnet.com.mk
 • тел:02 3079556 факс:02 5511479

Хостинг

Хостирање на MK домени (посредување при регистрација, обнова и трансфер на истите, кај овластен регистрар) под Linux или Windows платформа, и можност за избор на дисковен простор:

Linux платфрома

S2:

 • 2 GB Диск простор
 • 300 GB мес. трансфер
 • Хост за 1 домен
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

S5:

 • 5 GB Диск простор
 • 300 GB мес. трансфер
 • Хост за 5 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

S10:

 • 10 GB Диск простор
 • 600 GB мес. трансфер
 • Хост за 10 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

S20:

 • 20 GB Диск простор
 • 600 GB мес. трансфер
 • Хост за 20 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

S50:

 • 50 GB Диск простор
 • 1200 GB мес. трансфер
 • Хост за 50 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • cPanel
 • Softaculous 365 скрипти
 • Бесплатен SSL сертификат

Windows платформа

P2:

 • 2 GB Диск простор
 • 300 GB мес. трансфер
 • Хост за 1 домен
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • PLESK 12

P5:

 • 5 GB Диск простор
 • 300 GB мес. трансфер
 • Хост за 5 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • PLESK 12

P10:

 • 10 GB Диск простор
 • 600 GB мес. трансфер
 • Хост за 10 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • PLESK 12

P20:

 • 20 GB Диск простор
 • 600 GB мес. трансфер
 • Хост за 20 домени
 • Неограничено електронски адреси
 • FTP пристап
 • PLESK 12

Пребарување

Ценовник во PDF

Ценовник во PDF

Видео за Нас

Видео за Нас

Преку социјалните мрежи сме достапни