TrusTport
 
Домашни кориснициМали бизнис кориснициБизнис корисници
Click to watch presentationClick to watch presentationClick to watch presentation

Antivirus

3d Box TrustPort Antivirus 2014 286x342

Компактна заштита за Вашиот компјутер од вируси, црви, тројанци и друг малициозен софтвер:

 • Антивирус и антиспајвер
 • Заштита во реално време
 • Скенирање по потреба
 • Автоматско ажурирање
Internet_Security 3d Box TrustPort Internet Security 2014 286x342

Супериорна заштита од секаков малициозен софтвер на целиот компјутер:

 • Антивирус и антиспајвер
 • Паметен личен огнен ѕид
 • Заштита на веб и електронска пошта
 • Заштита на преносливи медиуми
Total_Protection 3d Box TrustPort Total Protection 2014 286x342

Максимална заштита од компјутерски криминал и кражба на важни податоци:

 • Заштита од малициозен софтвер и хакери
 • Заштита на податоци користејќи кодирање
 • Обезбедување оптимални перформанси
 • Само стартувачки систем за враќање на податоци

Што е најдобро за Вашиот бизнис?

 • Следната табела ќе Ви помогне при одлуката што е најдобро решение за заштита на Вашиот бизнис, обезбедувајќи максимална заштита за Вашата мрежа. Тука се прикажани различните пакети на TrustPort Security Elements и апликациите, за да се одлучите за нивото на заштита.
  Basic Advanced Premium Ultimate
End point protection
File server protection  
Entry point antivirus protection    
Entry point antispam protection    
Entry point web filtering      
Central management
 
Security_Elements 3d Box TrustPort Security Elements 2014 286x342

Обезбедување на компјутерски мрежи и сите нивни неопходни карактеристики, од работни станици и фајл сервери до интернет порти:

 • Заштита од сите видови компјутерски закани
 • Централно управување преку веб интерфејс
 • Технологија на прогресивно скенирање на вируси и штетни програми
 • Четири нивоа на безбедност во согласност со барањата на клиентот
 • Заштита на важни податоци на компанијата од оштетување и кражба
 • Обезбедување на ефективноста на мрежниот сообраќај
USB_Antivirus 3d Box TrustPort Antivirus USB 2014 286x342

Целосна заштита на сите Ваши преносни медиуми за чување на податоци:

 • Антивирус и антиспајвер
 • Скенирање по потреба
 • Заштита на податоци користејќи кодирање
 • Неповратно уништување на чувствителните податоци
eSign_Pro 3D Box TrustPort eSign Pro EN 163x250

Кредибилитет и дискреција во Вашата бизнис, официјална и приватна комуникација:

 • Потпишување на документи
 • Кодирање користејќи пар на клучеви
 • Временски жиг на документи
 • PDF потпишување и кодирање
“Endpoint” заштита на компјутер  
Заштита на сервер за податоци

Безбедност за сите Ваши вредни податоци зачувани во сервери за податоци
Заштита на влезните точки.

“Entry point” заштита

Отстранување на интернет закани во влезната порта на Вашата корпоративна мрежа. Најмодерен облик на антивирусна и антиспам заштита.

Заштита на преносливи медиуми

Заштита на Вашите најважни податоци сочувани на преносни медиуми за чување на податоци.