Вработување

ЈВСНет е компанија која постојано се фокусира врз потребите и побарувањата на корисниците. Согласно својата мисија и стратегија за развој постојано го унапредува своето портфолио на производи и услуги, притоа воведувајќи новини во работењето, а се со цел да одговори на потребите на своите корисници.

Во функција на остварување на оваа наша стратешка определба, постојано ги следиме и применуваме најновите методи и трендови во процесот на вработување и управување со човечките ресурси работејќи според највисоките светски стандарди. Па така, нудиме поедноставен пристап на сите заинтересирани за пополнување на одредени слободни работни места во ЈВСНет.

Со следење на нашата страница ќе ви се овозможи постојан увид и информации за нашата потреба од пополнување на одредени огласени работни места. Ќе имате можност да ги доставувате своите апликации и да го презентирате своето професионално портфолио, како и да ги ажурирате сите новонастанати промени во вашиот професионален развој.

Вашето аплицирање и претставување на оваа страница ќе ни овозможи побрз и поефикасен увид во вашите стручни и професионални квалификации преку кои можете и вие да станете дел од тимот на ЈВСНет.

Дискрецијата во процесот на барање и добивање на работа е наш столб во работењето.

АКТИВНИ ОГЛАСИ

ВРЕМЕТРАЕЊЕ СЕКТОР
01.03.2019 отворен ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА
ЈВСНет ДООЕЛ има потреба од инженер . Заинтересираните лица кои ќе конкурираат треба да ги задоволат следните барања:

1.    Дипломиран инженер по електротехника или информатичка технологија (или друга струка доколку има предходни познавања од бараната област),
2.    Да има познавање од областа на компјутерските мрежи,
3.    Да има познавање од оперативен систем Windows & Linux,
4.    Без работно искуство,
5.    Да поседува возачка дозвола од Б категорија.

Кандидатите да испратат CV и мотивационо писмо на ел.пошта office@jvsnet.com.mk . За сите потребни информации може да се обратите на погоре дадената ел.пошта секој работен ден од 8:00 до 16:00