ПОДДРШКА

Основната поддршка која ја даваме на нашите корисници е во сервисното депо на ЈВСНет. Но по барање
на корисниците даваме техничка поддршка и преку:

– Телефон, кога на корисниците им треба некој совет или интервенција која можат сами да ја направат

– Пристап од надвор до соодветната машина, во овој случај, сервисерите на ЈВСНет со помош на Team Viewer & VNC,
пристапуваат директно на десктопот од машината која има проблем, нормално доколку истиот дозволува пристап.

– Поддршка на лице место, доколку проблемот не е решлив во горе наведените услови, по барање на корисникот, излегуваме
на лице место и пробаме да го решиме настанатиот проблем.

Кога се бара поддршка за уредите на Synology, пристапот од надвор преку веб на порта 5000/5001
или со телнет на порти 22/23 (за овој тип на пристап треба да има адекватно нагодување на корисничкиот рутер)

Подолните линкови можат да Ви помогнат во случај кога сакате да добиете информација или решение
на некој Ваш проблем, а притоа не сакате да не контактирате нас.

Корисни Линкови за Производите на Synology!

Компатибилност: https://www.synology.com/en-global/compatibility

НАС селектор : https://www.synology.com/en-global/support/nas_selector

RAID калкулатор: https://www.synology.com/en-global/support/RAID_calculator

NVR селектор : https://www.synology.com/en-global/support/nvr_selector

– Листа на ИП Камери кои ги подржува Станицата за Видео Надзор

 https://www.synology.com/en-global/compatibility/camera

– Кои УПС (Уред за непрекинато напојување) производи ги поддржува Synology?

https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/faq/300

– Кои модели на тврд диск ги поддржува Synology?

https://www.synology.com/en-global/compatibility/hd

– What wireless dongles does Synology Product support?

https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/faq/427

– Дознајте кој процесор е вграден во вашиот НАС?

http://forum.synology.com/wiki/index.php/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have